درباره ما

•طرف قرار داد آموزش زبان پرسنل بیمه البرز
•طرف قرار داد آموزش زبان پرسنل بانک اقتصاد نوین
•طرف قرار داد آموزش زبان پرسنل کارخانه چینی حمید
•طرف قرار داد اتاق بازرگانی ایران آلمان از سال ١٣٩۶
•معتبر ترین مرکز آموزش IELTS و TOEFL و برگزار کننده دوره هایTTC بزرگسالان و کودکان با همکاری اساتید
برگزیده به عنوان یکی از نمایندگان OXFORD در آموزش کتاب های A.E.F در ایران ( از اکتبر 2011)

آموزشگاه آریان پور نوین با مدیریت جناب دکتر بابک آریان پور تاسیس شده در سال ١٣٨٢
•جز گروه ١ آموزشگاه های زبان تهران از سال ١٣٨۴
•منتخب همایش برند و آموزش به عنوان ٢٠ برند برتر آموزش در ایران در سال ١٣٩١
•طرف قرار داد آموزش زبان پرسنل شرکت آپکو ایران خودرو از سال ١٣٨۵ تا ١٣٩١
•طرف قرار داد آموزش زبان پرسنل شرکت همکاران سیستم
•طرف قرار داد آموزش زبان پرسنل شرکت کاشی الوند