چارت آموزشی موسسه زبان آریان پور نوین

چارت آموزشی زیر، اطلاعات مربوط به دوره های ترمیک آنلاین را نشان میدهد. (این چارت شامل سطوح, ترم ها و تعداد جلسات هر ترم می‌باشد)

دوره های ترمیک بر اساس متریال File English American در 6 کتاب متفاوت و بر پایه ی متد CLT)Teaching Language Communicative ) تدریس می‌شود و بر تقویت مهارت های ارتباطی استوار است. دوره های ترمیک برای فراگیری کامل زبان انگلیسی از سطح مبتدی (Starter ) تا سطح پیشرفته (Advanced) برنامه ریزی و تدوین شده اند. زبان آموز در دوره های ترمیک فرصت کافی برای فراگیری ریشه ای و کامل زبان انگلیسی را در اختیار دارد.

کتابظرفیت تشیکل کلاستایم و تعداد جلساتترمسطح دوره
American English File6 نفرهر ترم 11 جلسه 75 دقیقه ای آنلاین4Starter & Elementary
American English File5 نفرهر ترم 11 جلسه 75 دقیقه ای آنلاین5Intermediate & Pre Intermediate
American English File4 نفرهر ترم 11 جلسه 75 دقیقه ای آنلاین5Upper Intermediate & Advanced